คนสวน ด่วน พัทยา ชลบุรี

รับสมัครงาน ค้นหางาน คนสวน ด่วน พัทยา ชลบุรี

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – ูลติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครงาน ( Contact ) อายุ Age Range : 20 – 45 year(ปี) ประสบการณ์ Experience : 0 year(ปี) ระดับการศึกษา Qualification : ป.3-ป.6 หรือ ไม่จำกัดวุฒิ ขึ้นไป ติดต่อ Contact : นุ่น – โทรศัพท์ Telephone : 086-3519011,038-303840 เว็บไซต์ Website : Quality Property Management ที่อยู่ที่ติดต่อ 315/332-3 ม.12 ถ.เทพประสิทธ์ ซอย12 ต.หนองปรือ บางละมุง, ชลบุรี – 20150 Thailand » » ผู้รับสมัคร : นุ่น – โทรศัพท์ : 086-3519011,038-303840 แฟกซ์ : 038-303-841 เว็บไ…แนะนำ โปรดเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบ และเขียนกำกับว่าใช้ในการสมัครงานเท่านั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป) 2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ) 3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี) 4. สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ / สำเนาใบขับขี่ (ถ้างานนั้นเกี่ยวกับการขับรถ) 5. Slip เงินเดือนจากบริษัทปัจจุบัน หรือบริษัทสุดท้ายที่ท่านทำงาน (ถ้ามี) คุณสมบัติผู้สมัคร (Candidate Requirements) ข้อม…

11 May 2018 | 7:33 am งาน งานว่าง สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments