ช่างอิเล็กทรอนิกส์ – ไฟฟ้า ประจำโรงงานปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง

งาน งานว่าง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ – ไฟฟ้า ประจำโรงงานปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง

BG Container Glass Public Company Limited. – ตำบลบ้านสร้าง, อำเภอบ้านสร้าง, จังหวัดปราจีนบุรี – ) Company bus (service for normal working day) Group Life assurance: Sum insured 200,000 baht Group Personal Accident Insurance: Sum insured 200,000 baht Working outside: as company’s regulation Uniform : 3 sets ตำแหน่ง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ – ไฟฟ้า ประจำโรงงานปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง รายละเอียดของงาน 1. ควบคุม ดูแลการทำงานของเครื่อง Inspection Machines เพื่อทำการตรวจสอบขวดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ติดตามการดำเนินงานตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่อง Inspection Machines ให้เป็นไ…ปตามแผนที่กำหนดอย่างครบถ้วน 3. ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่อง Inspection Machines ตามระยะเวลาที่กำหนดอยู่เสมอ 4. ดูแล และซ่อมแซมแก้ไขปัญหาความขัดข้องเพื่อให้เครื่อง Inspection Machines ทำงานได้ตามปกติ 5. บันทึกข้อมูล จัดทำรายงานและประวัติการซ่อมบำรุงเครื่อง Inspection Machines และรายงานความผิดปกติ.ให้ครบถ้วนถูกต้อง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี อัตรา เงินเดือน 3 11,500 บาท + ค่าสวัสดิการ คุณสมบัติผู้สมัคร จบการศึกษาวุฒิ ปวส. สาขาอิเล็คทรอนิกส์/ไฟฟ้า/ช่าง…

18 September 2018 | 10:28 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

Comments