ช่างเขียนแบบ (งานระบบไฟฟ้า , เครื่องกล) ประจำ จ.นนทบุรี

งาน หางานใหม่ ช่างเขียนแบบ (งานระบบไฟฟ้า , เครื่องกล) ประจำ จ.นนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี – บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจก่อสร้างที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง สะพาน ทางยกระดับ และงานอุโมงค์ทางลอด รวมทั้งงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจบริษัทฯ จึงเปิดรับสมัครบุคลากรด่วนจำนวนมาก สำหรับโครงการดังต่อไปนี้ 1. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ที่ตั้งสำนักงาน : ซ.วัดกำแพง (ซ.พิบูลสงคราม 22 นนทบุรี) 2.โค…ี – ปากน้ำโพ ช่างเขียนแบบ (งานระบบไฟฟ้า , เครื่องกล) ประจำ จ.นนทบุรี 1. จัดทำแบบงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าหรือเครื่องกล เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ในทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง 2. ประสานงานเรื่องข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ดูแล ควบคุมขั้นตอนการผลิตแบบให้ถูกต้องครบถ้วน และตรงตามเวลาที่กำหนด 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 2 เงินเดือน : ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ สวัสดิการ : เงินเดือนตามความสามารถและประสบการณ์ มีโบนัส – กองทุนเงินสะสม – ประกันสังคม มีเครื่องมืออ…

13 July 2018 | 6:15 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

Comments