ด่วน Senior Sale Area Owner (ประจำพื้นที่ ชุมพลบุรี ท่าตูม จอมพระ ,พนมดงรัก กาบเชิง ปราสาท , สังขะ บัวเชด ศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์) รายได้เริ่มต้น 25,000 บาท/เดือน

รับสมัครงาน หางาน ด่วน Senior Sale Area Owner (ประจำพื้นที่ ชุมพลบุรี ท่าตูม จอมพระ ,พนมดงรัก กาบเชิง ปราสาท , สังขะ บัวเชด ศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์) รายได้เริ่มต้น 25,000 บาท/เดือน

จังหวัดสุรินทร์ – ิหารทีมขาย , ร้านตัวแทน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายในแต่ละเดือน – สรรหาร้านตัวแทนใหม่เพื่อเข้าเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท – สรุป วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อนำเสนอผุ้บริหารในการแก้ปัญหาการทำงาน – จัดทำรายงานการขายและสรุปผลการปฎิบัติงานเพื่อแจ้งแก่ผุ้บังคับบัญชา สมัครงาน เก็บงาน ด่วน ! Senior Sale Area Owner (ประจำพื้นที่ ชุมพลบุรี ท่าตูม จอมพระ ,พนมดงรัก กาบเชิง ปราสาท , สังขะ บัวเชด ศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์) รายได้เริ่มต้น 25,000 บาท/เดือน รายละเอียดงาน 3 ตำ…แหน่ง รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สุรินทร์ (ชุมพลบุรี),สุรินทร์ (รัตนบุรี),สุรินทร์ (พนมดงรัก),สุรินทร์ (สังขะ),สุรินทร์ (ปราสาท) เงินเดือน(บาท) : 20,000 – 25,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำหน้าที่บริหารทีมขาย , ร้านตัวแทน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายในแต่ละเดือน – สรรหาร้านตัวแทนใหม่เพื่อเข้าเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท – สรุป วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อนำเสนอผุ้บริหารในการแก้ปัญห…

22 April 2018 | 10:03 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

สนใจดูงานอื่นไหม?

Comments