ด่วน Senior Sale Area Owner (ประจำอำเภอ จอมพระ,สนม ,โนนนารายณ์,บัวเชด,กาบเชิง,พนมดงรัก,รัตนบุรี สังขะ ปราสาท จังหวัดสุรินทร์) รับสมัครและสัมภาษณ์ทราบผลทันที วันที่ 20 เมษายน 2561 ณ สำนักงานทรูจ

สมัครงาน หางาน ด่วน Senior Sale Area Owner (ประจำอำเภอ จอมพระ,สนม ,โนนนารายณ์,บัวเชด,กาบเชิง,พนมดงรัก,รัตนบุรี สังขะ ปราสาท จังหวัดสุรินทร์) รับสมัครและสัมภาษณ์ทราบผลทันที วันที่ 20 เมษายน 2561 ณ สำนักงานทรูจ

กรุงเทพฯ – ิหารทีมขาย , ร้านตัวแทน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายในแต่ละเดือน – สรรหาร้านตัวแทนใหม่เพื่อเข้าเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท – สรุป วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อนำเสนอผุ้บริหารในการแก้ปัญหาการทำงาน – จัดทำรายงานการขายและสรุปผลการปฎิบัติงานเพื่อแจ้งแก่ผุ้บังคับบัญชา สมัครงาน เก็บงาน ด่วน ! Senior Sale Area Owner (ประจำอำเภอ จอมพระ,สนม ,โนนนารายณ์,บัวเชด,กาบเชิง,พนมดงรัก,รัตนบุรี สังขะ ปราสาท จังหวัดสุรินทร์) ! รับสมัครและสัมภาษณ์ทราบผลทันที วันที่ 20 เมษายน 2561 ณ สำ…นักงานทรูจ รายละเอียดงาน 3 ตำแหน่ง รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สุรินทร์ (โนนนารายณ์),สุรินทร์ (จอมพระ),สุรินทร์ (สนม),สุรินทร์ (บัวเชด),สุรินทร์ (พนมดงรัก) เงินเดือน(บาท) : 20,000 – 25,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำหน้าที่บริหารทีมขาย , ร้านตัวแทน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายในแต่ละเดือน – สรรหาร้านตัวแทนใหม่เพื่อเข้าเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท – สรุป วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อน…

14 April 2018 | 10:12 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

สนใจดูงานอื่นไหม?

Comments