ธุรการบัญชี

รับสมัครงาน งานใหม่ ธุรการบัญชี

บริษัท ไดมอนด์ อินเตอร์เคม จำกัด – คลองสามวา, กรุงเทพฯ – มีนบุรี, มีนบุรี, กรุงเทพฯ – บริษัท ไดมอนด์ อินเตอร์เคม จำกัด บริษัท ไดมอนด์ อินเตอร์เคม จำกัด ดำเนินงานด้านการนำเข้าเคมีภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย, อุตสาหกรรมอาหารสัตว์, อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น ธุรการบัญชี • จัดเก็บและจัดทำรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน (ภ.ง.ด.1, 2, 3, 53) • จัดเก็บเอกสารภาษีซื้อ-ภาษีขาย รวมทั้งจัดทำรายงานประจำเดือน (ภพ.30) • จัดเก็บและจัดทำรายงานเอกสารการจ่ายชำระเงินให้คู่ค้า • จัดเก็บเอกสารส่งสำนักงานบัญชี • จัดทำรายงานทะเบียนทรัพย์สินช…ส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี 3. 3. มีความรู้ ความสามารถ ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel, Outlook, Email 4. 4. ถ้ามีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. 5. มีความขยัน ละเอียด รอบคอบ สถานที่ปฏิบัติงาน : Diamond Inter Chem Co.,Ltd. 663/1 Charoenpattana Road, Bangchan, Khlongsamwa, Bangkok 10510 Tel : 02-9064570-3 Fax : 02-9064574 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน : ติดต่อ คุณทัศนี 081-6156797 หรือ 02-9064570 E-mail : [email protected] บริษัท ไดมอนด์ อินเ…

18 October 2018 | 6:55 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

Comments