ธุรการฝ่ายก่อสร้าง Construction Site Admin

รับสมัครงาน หางานใหม่ ธุรการฝ่ายก่อสร้าง Construction Site Admin

Bangkok Living Development Co.,Ltd. – ตำบลประจวบคีรีขันธ์, อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – Bangkok Living Development Co.,Ltd. Bangkok Living Development (BLD) is a property development company involved in an up and coming resort housing project in Hua Hin called, Sivana Gardens Pool Villas. As an experienced developer we are continuously looking for skilled and motivated individuals who are eager to progress in the real estate industry. Also specialize in Properties Agent Service for Sales and Rent of House and Condo. ธุรการฝ่ายก่อสร้าง Construction Site Admin – ช่วยเหลืองานเอกสาร…ของไซต์เอ็นจิเนียร์ และโฟร์แมน – จัดทำเอกสารสัญญา และเอกสารต่างๆให้กับไซต์เอ็นจิเนียร์ และโฟร์แมน – จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย รวมทั้งติดตามการเบิกจ่ายค่างวดงาน ให้แก่ผู้รับเหมา/คนงาน – จัดเก็บเอกสารเบิกจ่าย สัญญาผู้รับเหมาและเอกสารต่างๆให้เป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อย – ประสานงานกับช่างผู้รับเหมาในเรื่องต่างๆ – ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายสโตร์ ฝ่ายสถาปนิค และฝ่ายขาย เพื่ออัพเดตข้อมูลต่างๆ – ประสานงานของฝ่ายก่อสร้างให้เป็นไปอย่างราบรื่น – จัดเตรียมเอกสารส่งขอใบอนุญาตก่อสร้างบ้าน ใบรับรองอาคาร และทะเบียน…

7 June 2018 | 7:37 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

Comments