ธุรการฝ่ายบุคคล ประจำ อาคารอิตัลไทย (MRT เพชรบุรี)

งาน มองหางาน ธุรการฝ่ายบุคคล ประจำ อาคารอิตัลไทย (MRT เพชรบุรี)

กรุงเทพฯ – หาบุคลากรจำนวนมากในเวลาอันสั้น และพนักงานที่มีอัตราการเข้าและออกจากงานสูง เช่น พนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ พนักงานขายทางโทรศัพท์ พนักงานขายตรง หรือ พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ในนามของบริษัท PRTR MASS RECRUIT นี้เรามั่นใจในประสบการณ์อันยาวนานกว่า 19 ปีในธุรกิจการสรรหาบุคลากร ว่าจะสามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเราจะมุ่งเน้นเพื่อช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาของลูกค้าในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินไปได้อย่างราบรื่น โดยปราศจากปัญห…าในเรื่องของการขาดแคลนบุคคลากรอีกต่อไป ธุรการฝ่ายบุคคล ประจำ อาคารอิตัลไทย (MRT เพชรบุรี) – ตรวจสอบเวลาการเข้างานและออกงานรายวันของพนักงาน PC จาก HR Mobile Application และแก้ไขข้อมูลผ่านระบบ – ติดตามและสอบถามกรณีพนักงาน PC กรณีขาดงาน หรือ หายจากพื้นที่ – ให้ความช่วยเหลือต่างๆ กรณีพนักงาน PC มีปัญหาในการใช้งาน HR Mobile application โดยผ่านช่องทาง LINE application และโทรศัพท์ (สามารถตอบคาถามผ่าน LINE application เกี่ยวกับการใช้งานระบบนอกเวลาทำการ หรือ ช่วงเสาร์อาทิตย์ได้ บางครั้ง) – สามาร…

4 May 2018 | 7:58 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

สนใจดูงานอื่นไหม?

Comments