นักศึกษาฝึกงาน ส่วนงานสรรหาและฝึกอบรม (ประจำสำนักงานใหญ่ บางนา-ตราด กม.4.5)

หางาน กำลังหางาน นักศึกษาฝึกงาน ส่วนงานสรรหาและฝึกอบรม (ประจำสำนักงานใหญ่ บางนา-ตราด กม.4.5)

กรุงเทพฯ – บน้ำมันในทะเลและเรือสนับสนุนการปฏิบัตินอกชายฝั่งแก่อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (Offshore Supply Vessel) ปัจจุบันกลุ่มบริษัทเอสซีมีบริษัทในเครือกว่า 20 บริษัท หน่วยงานสาขามากกว่า 40 สาขา นับเป็นเครือข่ายโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทยมากที่สุด มีพนักงานที่มีคุณภาพกว่า 3,000 คน และมีรายได้รวมกว่า 6 พันล้านบาทต่อปี ตลอดระยะเวลาดำเนินงานกลุ่มบริษัทมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย โดยมีกองรถขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนกว่า 1…ู้สมัครเบื้องต้น 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย งานฝึกอบรม จำนวน 1 คน 1.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานด้านการฝึกอบรมพนักงาน 2.จัดทำกราฟสรุปผล เกี่ยวกับงานด้านการฝึกอบรมพนักงาน 3.จัดเบรค และอาหารกลางวันในวันที่มีการจัดอบรม 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสยามรัฐ 02-3419044 สินค้าและบริการ วีดีโอ สมัครงาน เก็บงาน นักศึกษาฝึกงาน ส่วนงานสรรหาและฝึกอบรม (ประจำสำนักงานใหญ่ บางนา-ตราด กม.4.5) รายละเอียดงาน 2 ตำแหน่ง รูปแบบงาน : นักศึกษาฝึกงาน สถานที่ปฏ…

12 June 2018 | 10:55 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

Comments