นักสังคมสงเคราะห์

รับสมัครงาน งานใหม่ นักสังคมสงเคราะห์

ไทย – นและครอบครัวของผู้ป่วย เยี่ยมเยียนบ้านและติดตามความต้องการของผู้ป่วย รวมถึงสร้างความเชื่อมโยงกับครอบครัว ชุมชนและบริการสาธารณะต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมข้างต้น ดำเนินงานร่วมกับทีมของ ด็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย) ในการสร้างระบบส่งต่อผู้ป่วยไปยังบริการด้านสุขภาพจิตสังคมและบริการทางการแพทย์ รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยและส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับนักจิตวิทยา เพื่อทำการประเมินสุขภาพจิตและให้การปรึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมทีมของ ด…็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย) ช่วยเหลือหัวหน้างานสุขภาพจิตในการวางแผนและจัดกิจกรรมประจำวัน ปฏิบัติตามกระบวนการและแนวทางการทำงานของ ด็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย) ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติผู้สมัคร การศึกษา: ปริญญาตรีด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาษา: สามารถใช้ภาษาไทยและภาษามลายูได้ดีทั้งทักษะการเขียนและพูด นอกจากนี้ หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ประสบการณ์: มีประสบการณ์ที่จำเป็นด้านการสังคมสงเคราะห์แล…

9 May 2018 | 7:44 am งาน หางาน รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments