นักเทคนิคการแพทย์ (หลายอัตรา) ประจำ รพ.พานาซี พระราม2 – สมุทรสาคร

รับสมัครงาน ค้นหางาน นักเทคนิคการแพทย์ (หลายอัตรา) ประจำ รพ.พานาซี พระราม2 – สมุทรสาคร

บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด – จังหวัดสมุทรสาคร – าด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการทำคีเลชั่น การล้างสารพิษ การทำทรีทเม้นท์ ฯลฯ พร้อมการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและการรักษาที่ได้ผลลัพธ์อย่างเต็มประสิทธิภาพ นักเทคนิคการแพทย์ (หลายอัตรา) ประจำ รพ.พานาซี พระราม2 – สมุทรสาคร 1. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เพื่อตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 2. เจาะเลือด สารคัดหลั่งต่างๆ ชิ้นเนื้อ ของผู้ป่วย เพื่อนำไปวิเคราะห์ 3. วิเคราะห์คุณสมบัติของเลือด สารคัดหลั่ง ชื้นเนื้อฯลฯ ของผู้ป่วย 4. ส่งสิ่งส่งตรวจ รับผล บ…ันทึกการ และรายงานผล 5.อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย อัตรา : หลายอัตรา เงินเดือน : 20,000 – 35,000 ขึ้นไป อยู่ทีป่ระสบการณ์ สวัสดิการ : – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันสังคม – วันหยุดตามประเพณี – แบบฟอร์มพนักงาน – Incentive ต่อเดือน – Bonus – อาหารกลางวัน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย – หญิง 23 – 40 ปี 2. ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ 3. ผ่านงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป 4. ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 5. หากเป็นคนในพื้นที่ พระราม2 – สมุทรสาคร จะพิจา…

5 May 2018 | 2:32 am งาน หางาน สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments