บริษัท กวงยู จำกัด (vivo) รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา

สมัครงาน ค้นหางาน บริษัท กวงยู จำกัด (vivo) รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา

บริษัท กวงยู จำกัด – จังหวัดเชียงราย – 1. พนักงานส่งเสริมการขาย PC – ประจำจังหวัดเชียงราย 10 ตำแหน่ง – ประจำจังหวัดพะเยา 10 ตำแหน่ง – ประจำจังหวัดแพร่ 10 ตำแหน่ง – ประจำจังหวัดน่าน 10 ตำแหน่ง – ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 10 ตำแหน่ง – ประจำจังหวัดสุโขทัย 10 ตำแหน่ง – ประจำจังหวัดพิษณุโลก 10 ตำแหน่ง คุณสมบัติ – อายุ 20 ปีขึ้นไป – วุฒิการศึกษา ม.6-ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา – รักงานขายและบริการ – มีความรับผิดชอบ – ทำงานเป็นทีม -สามารถเรียนรู้งานด้วยตนเอง มีไหวพริบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ – กรณีทำบนห้างสามารถเข้าออกงาน…

16 March 2019 | 11:53 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

Comments