บริษัท ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส จำกัด รับสมัคร ผู้แทนขาย เขตกรุงเทพ , อีสาน

รับสมัครงาน งานว่าง บริษัท ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส จำกัด รับสมัคร ผู้แทนขาย เขตกรุงเทพ , อีสาน

กรุงเทพฯ – บริษัท ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด : Paramee & Associates Co.,Ltd เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย เครื่องมือแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดเร็ว น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ห้องชัณสูตร กองการพยาบาล หน่วยจ่ายกลางให้กับโรงพยาบาล คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกเวชกรรม ด้วยสินค้าที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO13485 ตามหลักมาตรฐานสากล กำลังขยายตลาดจึงเปิดรับสมัครงาน ดังนี้ 1. ผู้แทนขายเขตกรุงเทพ และปริมณฑล 2. ผู้แทนขายเขต…

12 November 2018 | 3:58 am งาน มองหางาน สมัครงาน

Comments