บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

งาน งานว่าง บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด สำนักงานใหญ่ – ตำบลแม่สาย, อำเภอแม่สาย, จังหวัดเชียงราย – ด้ – มีความซื่อสัตย์ มุ่งเน้นความถูกต้อง ละเอียดรอบคอบ – หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 7.ที่ปรึกษาการขาย จำนวน 5 อัตรา คุณสมบัติ – เพศชาย / หญิง อายุ 25 – 40 ปี – วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า – ป.ตรี – มีใจรักในงานขาย – สามารถทำงานล่วงเวลาได้ – มีความอดทนต่อแรงกดดัน **** บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด สาขาบ้านดู่ **** 1.พนักงานล้างรถ จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติ – เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป – ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา – มีใจรักในงานบริการ – มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน – สามารถขับขี่รถ…ยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 2.พนักงานการตลาด จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ – เพศหญิง อายุ 25 – 40 ปี – วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน – มีความละเอียด รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ 3.ที่ปรึกษาการขาย จำนวน 5 อัตรา คุณสมบัติ – เพศชาย / หญิง อายุ 25 – 40 ปี – วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า – ป.ตรี – มีใจรักในงานขาย – สามารถทำงานล่วงเวลาได้ – มีความอดทนต่อแรงกดดัน **** บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด สาขาแม่สาย **** 1.พนักงานล้างร…

10 June 2018 | 10:47 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

Comments