ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายวันโครงการเชิงธุรกิจส่วนจัดแสดงหิมะเทียม สวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ อัตรา

สมัครงาน หางานใหม่ ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายวันโครงการเชิงธุรกิจส่วนจัดแสดงหิมะเทียม สวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ อัตรา

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ – จังหวัดเชียงใหม่ – ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายวันโครงการเชิงธุรกิจส่วนจัดแสดงหิมะเทียม สวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ อัตรา…

10 January 2019 | 5:59 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

Comments