ผู้จัดการทีมสินเชื่อนาโนเครดิตสาขา กบินทร์บุรี( ปราจีนบุรีป (Team Manager)ด่วนมาก

รับสมัครงาน ค้นหางาน ผู้จัดการทีมสินเชื่อนาโนเครดิตสาขา กบินทร์บุรี( ปราจีนบุรีป (Team Manager)ด่วนมาก

จังหวัดปราจีนบุรี – ำระหนี้ของลูกค้า ในกรณีมี่มีวันค้างชำระ • ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี • เก็บข้อมูลในพื้นที่ และหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อร่วมกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดกับฝ่ายบริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • วางแผนและกำหนดแผนงานการขาย ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ธนาคารกำหนดไว้ • สื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เข้าใจกฎระเบียบ และข้อบังคับของธนาคารอย่างเคร่งครัด สมัครงาน เก็บงาน ผู้จัดการทีมสินเชื่อนาโนเครดิตสาขา กบินทร์บุรี( ปราจีนบุรีป (Team Manager)ด่วนมาก รายละเอียดงาน 1 ตำแหน่ง รูปแบบงาน : งานปร…ะจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 20,000 – 30,000 วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ พิจารณาอนุมัติสินเชื่อโดยประเมินถึงความเหมาะสม และความเพียงพอของข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อภายใต้กรอบนโยบายของธนาคาร วางแผนหาพื้นที่ศักยภาพ และพาทีมออกตลาดเพื่อหาลูกค้าใหม่ ภายใต้พื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย ติดตามตรวจสอบการรับชำระหนี้จากลูกค้า และพนักงานภายใต้การดูแลให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่นัดหมาย ปร…

3 May 2018 | 10:17 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments