ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ-ธุรการ

รับสมัครงาน กำลังหางาน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ-ธุรการ

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด – ภาคเหนือ – ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ถึง 45 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป 1. มีประสบการณ์งานธุรการและงานจัดซื้อ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี 2…….

10 January 2019 | 1:45 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

Comments