ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประจำนครปฐม

สมัครงาน มองหางาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประจำนครปฐม

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด – ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม – เติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ เป็นจำนวนมากหลายอัตราตามที่ได้มีการลงประกาศไว้ สวัสดิการ – เบี้ยขยัน – ตรวจสุขภาพประจำปี – ประกันสังคม – ชุดฟอร์ม – โบนัส ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประจำนครปฐม รับสมัครด่วน ! รายละเอียดของงาน 1. ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทให้ถูกต้อง 2. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ 3. ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย และรายงานทางการเงินให้ถูก…ต้อง 4. ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำที่ บริษัท ไดนาสตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จำกัด ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา 30,000-35,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรี สาขาบัญชี ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบัญชี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี อายุ 35 ปีขึ้นไป มีความรับผิดชอบสูง มีความเป็นผู้นำ สามารถเดินทางมาทำงานได้ด้วยตนเอง สามารถทำ…

9 November 2018 | 11:57 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

Comments