ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ (โรงงานฉะเชิงเทรา)

งาน หางาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ (โรงงานฉะเชิงเทรา)

จังหวัดฉะเชิงเทรา – – ดูแลงานด้านบริหารงานบุคคล – งานอาคาร สถานที่ หอพัก โรงอาหาร – ดูแลงานด้านธุรการ แม่บ้าน รปภ. จังหวัด ฉะเชิงเทรา อัตราที่รับ 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์ บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป 2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ธุรการ ในโรงงานอุตสาหกรรม ติดต่อ คุณบุญทิวา พรหมบุรี สวัสดิการ 1. โบนัสประจำปี 2. ปรับค่าจ้างประจำปี 3. ชุดยูนิฟอร์ม 4. ค่าครองชีพ 5. กองทุน…

10 January 2019 | 3:24 am งาน หางาน สมัครงาน

Comments