ผู้จัดการระบบคุณภาพ (QMS) (โรงงานสมุทรสาคร)

หางาน มองหางาน ผู้จัดการระบบคุณภาพ (QMS) (โรงงานสมุทรสาคร)

ตำบลท่าจีน, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร – ารระบบคุณภาพ (QMS) (โรงงานสมุทรสาคร) รับสมัครด่วน ! รายละเอียดของงาน 1. จัดทำแผน และกำหนดรายการตรวจสอบระบบคุณภาพภายในโรงงาน (Internal Audit) ในระบบที่เกี่ยวข้องกับ Food System เช่น GMP-HACCP , BRC-IFS , HALAL เป็นต้น 2. วิเคราะห์ผลการตรวจสอบภายใน และออกเอกสารแก้ไข-ปรับปรุงกระบวนการ (CAP,PAR) 3. จัดการปิดประเด็น ติดตามประเด็นแก้ไขปรับปรุง (NC,CAR,PAR) จากหน่วยงานหรือลูกค้าภายนอก พร้อมจัดทำรางานสรุปให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 4. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก ในด้านการอบรมในระบบคุณภาพ 5. มีส่วนร่วมในทีม… Internal Audit GMP-HACCP ของบริษัทฯ 6. ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนัดหมายเข้าร่วมประชุม , หรือรับรองการ Audit จากหน่วยงานภายนอก 7. จัดทำและจัดเตรียมเอกสารสำหรับการ Audit จากหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายใน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา 40,000 บาทขึ้นไป คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย – หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 7 ปี มีประสบการณ์ในระบบคุณภาพ Food Safety จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อม…

14 May 2018 | 10:29 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments