ผู้จัดการสาขา (ประจำสาขา โลตัส พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี) จำนวน 1 อัตรา

งาน งานว่าง ผู้จัดการสาขา (ประจำสาขา โลตัส พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี) จำนวน 1 อัตรา

จังหวัดอุบลราชธานี – บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการจัดจำหน่าย สินค้าไอที ที่ได้รับความนิยมไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด มีความต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานอีกเป็นจำนวนมาก ในการขยายสาขาเพื่อรองรับธุรกิจของบริษัทไอทีซิตี้ ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเป้าหมายจะครอบคลุมบริการลูกค้าทั่วประเทศ – วางแผนและจัดการยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ – ดูแลและบริหารกำลังคนภายในร้าน สมัครงาน เก็บงาน ผู้จัดการสาขา (ประจำสาขา โลตัส พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน 1 ตำแหน่ง ร…ิ ปริญญาตรี ทุกสาขา – มีความเป็นผู้นำ, มีทักษะในการสื่อสารกับบุคคลอื่น – บุคลิกภาพดี, มีความมั่นใจ – สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Excel, Word) สวัสดิการ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันสังคม ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สวัสดิการอื่นๆ 1. ค่าล่วงเวลา 2. ค่าคอมมิชชั่น 3. Incentive 4. เบี้ยเลี้ยง 5. โบนัส 6. ประกันสังคม 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8. ประกันชีวิตและสุขภาพ 9. สิทธิกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ 10. สิทธิกู้ยืมกับธนาคารอิสลาม 11. ส่วน…

5 August 2018 | 10:56 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

Comments