ผู้จัดการแผนกการตลาด (แนวราบ / แนวสูง) – ปทุมธานี

หางาน ค้นหางาน ผู้จัดการแผนกการตลาด (แนวราบ / แนวสูง) – ปทุมธานี

Advanced Systems Consulting Co., Ltd. – จังหวัดปทุมธานี – information systems and offer the most efficient and easiest way to find a job and to interview a pool of pre-screened candidates for IT job opening that make our organization have efficiency and competitive advantage. ผู้จัดการแผนกการตลาด (แนวราบ / แนวสูง) – ปทุมธานี -วางแผนและกำหนดกลยุทธ์กิจกรรมการตลาดเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ -ประเมินและวิเคราะห์ผลงานกิจกรรมทางการตลาด สรุปปัญหาและอุปสรรคพร้อมเสนอแนวทางแก้ไข -วิเคราะห์และประเมินผลการทำรายงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานการตลาด -ติดตามแนวโน้มแ…ิน 35 ปี 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาดที่เกี่ยวข้อง 3. มีปสก. ในการทำงานด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 4. มีความสามารถในการวางแผนและวิเคราะห์การตลาด 5. มีความสามารถในการใช้งานการตลาดออนไลน์ 6. มีความสามารถในการวางแผนและปฏิบัติงานด้านการตลาดได้มากกว่า 1 โครงการ 7. **สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้** สถานที่ปฏิบัติงาน : ใกล้กับ รพ. บีแคร์ จังหวัด : ปทุมธานี วิธีการรับสมัครงาน : สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “ฝ่ายสรรหา” วันจันทร์ –วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. โทร.02…

21 July 2018 | 6:53 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

Comments