ผู้จัดการแผนก/ พนักงานออกแบบภายใน ประจำสาขามหาชัย,สมุทรสงคราม..ด่วนมาก

สมัครงาน มองหางาน ผู้จัดการแผนก/ พนักงานออกแบบภายใน ประจำสาขามหาชัย,สมุทรสงคราม..ด่วนมาก

Home Product Center (Public) Co., Ltd. – ตำบลมหาชัย, อำเภอไทรงาม, จังหวัดกำแพงเพชร – จังหวัดสมุทรสงคราม – ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนก/ พนักงานออกแบบภายใน ประจำสาขามหาชัย,สมุทรสงคราม..ด่วนมาก รายละเอียดของงาน 1. ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว สระว่ายน้ำ รวมทั้งงานตกแต่งภายใน โดยใช้โปรแกรม Auto Cad การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ตำแหน่งสวิทช์ไฟฟ้า รวมทั้งระบุรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ และราคา เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและให้ความเห็น 2. นำเสนอและอธิบายแบบที่จัดทำให้แก่ลูกค้า หรือถอดแบบวัสดุกรณีที่ลูกค้ามีแบบอยู่แล้วตามที่ได้รับมอบหมาย ตอบคำถามและชี้แจงรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ แก้ไขแบบตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งพาลูกค้า…ชมและเลือกสินค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจ 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาของลูกค้าในการก่อสร้าง อธิบายรายละเอียดตามแบบ การใช้กระเบื้องตามจุดต่าง ๆ และวิธีติดตั้งให้กับช่างผู้รับเหมา รวมทั้งเข้าไปตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด 4. สรุปผลการดำเนินงาน จำนวนลูกค้า แบบ และรายการขายในแต่ละสัปดาห์ และรายเดือน ส่งผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน สาขาสุมทรสาครและสาขาสมุทรสงคราม รับด่วนมาก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 4 อัตรา พิจารณาตามตำแหน่งและประสบการณ์…

4 December 2018 | 11:59 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

Comments