ผู้ช่วยด้านสื่อประชาสัมพันธ์(กราฟิกดีไซด์) – จังหวัดเชียงใหม่ (ด่วน)

หางาน มองหางาน ผู้ช่วยด้านสื่อประชาสัมพันธ์(กราฟิกดีไซด์) – จังหวัดเชียงใหม่ (ด่วน)

จังหวัดเชียงใหม่ – ำงาน / เงื่อนไข: เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ / พนักงานประจำสัญญาจ้างรายปี สถานที่ปฏิบัติการ: อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ข้างเคียง บทบาทและความรับผิดชอบ: แก้ไขและสร้าง สื่อวัสดุต่างๆที่ใช้ในการสื่อสารทั้งภายนอก-ภายในของมูลนิธิฯ (ภาพ, วิดีโอ, โปสเตอร์แผ่นพับ,ออกแบบเนื้อหาสำหรับโครงการ เป็นต้น) ดำเนินการในการผลิตลื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบหมาย (รับผิดชอบต่อกระบวนการพิมพ์และการผลิต) สนับสนุนทีมผู้บริหารในภารกิจประจำวันและโครงการต่างๆ คุณสมบัติของผู้สมัคร สัญชาติ: ชาวไทยหรือชาวเอเชียตะวันอ…ถจักรยานยนต์ได้ เวลาทำงาน: ทำงานเต็มเวลา วันจันทร์ – วันศุกร์ (Full-time position) + บางครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ + ช่วงเย็น เงินเดือน: เริ่มต้น 10,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และคุณสมบัติของผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าอาหาร/ค่าพาหนะและค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ) โดยใบสมัครทั้งหมดจะถูกรวบรวมไว้และนำมาพิจารณาตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กโดยทันที เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือก…

8 June 2018 | 7:54 am งาน หางาน รับสมัครงาน

Comments