ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศรับสมัครงาน จ.ปทุมธานี)

หางาน หางานใหม่ ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศรับสมัครงาน จ.ปทุมธานี)

จังหวัดปทุมธานี – ารและเปิดสถานีบริการใหม่กว่า 1,000 สาขา ทั่วประเทศ ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศรับสมัครงาน จ.ปทุมธานี) บริหารงานภาพรวมในสถานีบริการน้ำมัน ; 1) สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต – บริหารยอดขายของสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่างๆภายในสถานีบริการน้ำมัน – ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในสถานีบริการ 4) บริหารบุคลากรภายในสถานีบริการน้ำมัน – ด้านการให้บริการ และ ความสะอาดของสถานีบร…บริการ (Service Mind) 7. มีภาวะผู้นำ 8. สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ (มีที่พักให้ฟรี) 9. ไม่สามารถเลือกจังหวัดที่จะทำงานได้ โดยบริษัทจะจัดให้ในจังหวัดที่มีภูมิลำเนาอยู่ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจังหวัดในภูมิภาคเดียวกัน ตามความเหมาะสม หมายเหตุ : โทรติดต่อสอบถาม คุณอรุณ : 061-404-2943 คุณปลา : 063-208-5576 คุณกวาง : 061-410-7965 คุณแต้ว : 081-752-8914 คุณเอก : 081-846-0157 สถานที่ปฏิบัติงาน : ทั่วประเทศ จังหวัด : ปทุมธานี วิธีการรับสมัครงาน : บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำ…

1 August 2018 | 11:12 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

Comments