ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศรับสมัครงาน จ.สมุทรปราการ)

หางาน งานใหม่ ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศรับสมัครงาน จ.สมุทรปราการ)

จังหวัดสมุทรปราการ – และเปิดสถานีบริการใหม่กว่า 1,000 สาขา ทั่วประเทศ ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศรับสมัครงาน จ.สมุทรปราการ) บริหารงานภาพรวมในสถานีบริการน้ำมัน ; 1) สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต – บริหารยอดขายของสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่างๆภายในสถานีบริการน้ำมัน – ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในสถานีบริการ 4) บริหารบุคลากรภายในสถานีบริการน้ำมัน – ด้านการให้บริการ และ คว…านบริการ (Service Mind) 7. มีภาวะผู้นำ 8. สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ (มีที่พักให้ฟรี) 9. ไม่สามารถเลือกจังหวัดที่จะทำงานได้ โดยบริษัทจะจัดให้ในจังหวัดที่มีภูมิลำเนาอยู่ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจังหวัดในภูมิภาคเดียวกัน ตามความเหมาะสม หมายเหตุ : โทรติดต่อสอบถาม คุณอรุณ : 061-404-2943 คุณปลา : 063-208-5576 คุณกวาง : 061-410-7965 คุณแต้ว : 081-752-8914 คุณเอก : 081-846-0157 สถานที่ปฏิบัติงาน : ทั่วประเทศ จังหวัด : สมุทรปราการ วิธีการรับสมัครงาน : บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น…

2 August 2018 | 7:06 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

Comments