พนักงาธุรการศูนย์กระจายสินค้าประจำขอนแก่นด่วนๆๆ ติดต่อคุณเนม 083

รับสมัครงาน กำลังหางาน พนักงาธุรการศูนย์กระจายสินค้าประจำขอนแก่นด่วนๆๆ ติดต่อคุณเนม 083

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางการตลาดหลายช่องทาง(Multichannel Marketing) มีสาขากว่า 70 แห่งทั่วประเทศ พนักงาธุรการศูนย์กระจายสินค้าประจำขอนแก่นด่วนๆๆ ติดต่อคุณเนม 083-4901486 ลักษณะงาน – โทรนัดงานส่งสินค้า – จัดของเบิกของเพื่อไปส่งสินค้า – งานเอกสารอื่นๆ – งานด้านเอกสารคอมพิวเตอร์ ระบบ และอีเมล์ อัตรา : 1 อัตรา เงินเดือน : 9,750-12000 สวัสดิการ : สวัสดิการ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund…

10 November 2018 | 7:44 am งาน งานว่าง สมัครงาน

Comments