พนักงานขับรถผู้บริหารชาวไทย (เมืองทองธานี)

รับสมัครงาน หางานใหม่ พนักงานขับรถผู้บริหารชาวไทย (เมืองทองธานี)

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) – กรุงเทพฯ – ะบรรลุวิสัยทัศน์ในการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ให้ได้ถึง 6 ล้านตัน ใน 5 ทวีปหลัก ภายในปี 2563 ซึ่งจะผลักดันให้มูลค่าทางธุรกิจ 4 หมื่นล้านบาทในปัจจุบันของบริษัทฯ มีการเติบโตไปถึง 8 หมื่นล้านบาทในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อพร้อมรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและความยั่งยืนของโอกาสทางธุรกิจ ทิปโก้แอสฟัลท์จึงเปิดรับผู้บริหารและ/พนักงาน สำหรับการขยายทีมงานที่มีความสามารถสูงในตำแหน่งดังต่อไปนี้ พนักงานขับรถผู้บริหารชาวไทย (เมืองทองธานี) ดูแลรถของผู้บริหาร และ ขับรถรับส่งผู้บริหารไปยังสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้ร…ับมอบหมาย อัตรา : 1 เงินเดือน : 12,000 -15,000 สวัสดิการ : 1. เงินเดือนประจำ 2. โบนัสประจำปี 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าทำฟัน 5. ทุนการศึกษาบุตร 6. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น มรณกรรม 7. ท่องเที่ยวประจำปี , กิจกรรมสันทนากรของบริษัท 8. ประกันชีวิตกลุ่ม 9. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10. ประกันสังคม 11. ฯลฯ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีประสบการณ์ทางด้านขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 3 ปี 2. มีความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หมายเหตุ : สวัสดิการต่างๆที่ได…

10 August 2018 | 7:55 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

Comments