พนักงานขับรถส่งสินค้า ( ประจำสาขาบางนา-ตราด กม. 16.5) ตรงฝั่งเดียวกับตลาดบางโฉลง

หางาน งานว่าง พนักงานขับรถส่งสินค้า ( ประจำสาขาบางนา-ตราด กม. 16.5) ตรงฝั่งเดียวกับตลาดบางโฉลง

กรุงเทพฯ – คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า (โลจิสติกส์) DHL Supply Chain (Thailand) Ltd. ในเครือ DHL\’คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า (โลจิสติกส์) DHL Supply Chain (Thailand) Ltd. ในเครือ DHL จัดส่งสินค้า ให้ถูกต้องและตามเวลาที่กำหนดไว้ ดูแลการจัดส่งสินค้า ตรวจเช็คสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้า สมัครงาน เก็บงาน พนักงานขับรถส่งสินค้า ( ประจำสาขาบางนา-ตราด กม. 16.5) ตรงฝั่งเดียวกับตลาดบางโฉลง รายละเอียดงาน 10 ตำแหน่ง รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (บางพลี) เงินเดือน(บา…งทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ, ประกันสุขภาพของคู่สมรส และบุตร 3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับพนักงาน รวมไปถึงคู่สมรส และบุตร 4.ค่าทันตกรรม (นอกเหนือจากประกันสังคม) รวมไปถึงคู่สมรสและบุตร 5.เครื่องแบบพนักงาน,รองเท้านิรภัย 6.เงินของขวัญแต่งงาน,เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร 7.เงินช่วยเหลืองานศพสำหรับตัวพนักงาน,บิดา,มารดา,คู่สมรส และบุตร 8.รางวัลเชิดชูเกียรติกรณีอยู่ครบอายุงาน 7.ทุนการศึกษาบุตร 8.ทุนการศีกษาสำหรับพนักงาน,ทุนเรียนคอมพิวเตอร์,ทุนเ…

19 July 2018 | 10:59 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

Comments