พนักงานขับรถ 6 ล้อ ห้องเย็น (มหาชัย – สมุทรสาคร)

รับสมัครงาน ค้นหางาน พนักงานขับรถ 6 ล้อ ห้องเย็น (มหาชัย – สมุทรสาคร)

ตำบลมหาชัย, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร – ตอย่างรวดเร็ว สวัสดิการ – ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน – ค่ารักษาพยาบาลคู่สมรสและบุตร – เงินยืมกรณีครอบครัวป่วยฉุกเฉิน – เงินช่วยเหลือมรณกรรม – เงินประกันชีวิต – โบนัสปีละ 2 ครั้ง – เงินรางวัลประจำปี และรางวัลพิเศษ (พนักงานขับรถ) – เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (อายุงานครบ 1 ปีขึ้นไป) – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ปรับเงินเดือนประจำปี – โอกาสก้าวหน้าในการปรับเลื่อนตำแหน่งงาน – บริษัทฯ มีหลักสูตรการฝึกอบรม และการพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ 6 ล้อ ห้องเย็น (มหาชัย – สมุทรสาคร…) รายละเอียดของงาน รับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า CP ALL ขับรถส่งสินค้าร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven และมีผู้ช่วยพนักงานขับรถ 1 คน สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์กระจายสินค้า CP ALL (ใกล้วัดเกตุม) ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เงินเดือน 18,000 – 20,000 คุณสมบัติผู้สมัคร ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (สามารถอ่านออกเขียนได้) มีใบขับขี่ตามประเภทรถ ท.2 ขึ้นไป มีผู้ช่วยพนักงานขับรถ (ญาติ หรือสามี-ภรรยา ก็ได้) ทางบริษัทจ่ายค่าจ้างให้ สามารถขนและยกสินค้าได้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความรับผิดช…

1 May 2018 | 10:48 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments