พนักงานขายประจำพื้นที่ (Area Owner) ประจำลำพูน/เชียงใหม่/แม่ฮ่องสอน/เชียงราย/ลำปาง/พะเยา/แพร่/น่าาน)

งาน หางานใหม่ พนักงานขายประจำพื้นที่ (Area Owner) ประจำลำพูน/เชียงใหม่/แม่ฮ่องสอน/เชียงราย/ลำปาง/พะเยา/แพร่/น่าาน)

กรุงเทพฯ – ารขาย และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในเขตอำเภอที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด – ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งมอบบริการให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด – ออก Visit ลูกค้า และสร้างตัวแทนขาย สมัครงาน เก็บงาน พนักงานขายประจำพื้นที่ (Area Owner) ประจำลำพูน/เชียงใหม่/แม่ฮ่องสอน/เชียงราย/ลำปาง/พะเยา/แพร่/น่าาน) รายละเอียดงาน ไม่ระบุ รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ลำพูน (เมือง),แม่ฮ่องสอน (เมือง),เชียงใหม่ (เมือง) เงินเดือน(บาท) : 13,000 – 25,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เว…านขาย , งานบริการ – สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ – สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 086-4162966 ,089-1034650 ส่งประวัติมาได้ที่ อีเมล์ [email protected] , [email protected] สวัสดิการ ประกันสุขภาพ ประกันสังคม มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกันชีวิต สวัสดิการอื่นๆ – ค่าจ้าง คอมมิสชั่น – ประกันสุขภาพ ทั้งผู้ป่วยนอกวงเงินรวม และผู้ป่วยในตามกรมธรรม์ – ประกันชีวิต – ประกันอุบัติเหตุ – ตรวจสุขภาพประจำปี – ลาพักร้อน 10 วันต่อป…

28 July 2018 | 10:10 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

Comments