พนักงานขายประจำร้านนายอินทร์ โลตัสสมุย – ละไม

งาน มองหางาน พนักงานขายประจำร้านนายอินทร์ โลตัสสมุย – ละไม

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด – จังหวัดสุราษฎร์ธานี – านถึงแก่กรรม – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน – กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ (สมัครตามความประสงค์ของพนักงาน) – เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดอกเบี้ยต่ำ – เบี้ยขยัน – เงินโบนัสประจำปี – ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี – ตรวจสุขภาพประจำปี – รางวัลแห่งการทำงาน ครบ 10 ปี 20 ปี – กิจกรรมสันทนาการต่างๆ – โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีพ หมายเหตุ : – สิทธิสวัสดิการจะได้รับเมื่อพนักงานผ่านทดลองงาน – เงื่อนไขประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตตามกรมธรรม์และอายุงาน ค…บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ในเครือ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เราดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2519 ภายใต้ร้านหนังสือในนาม “ร้านนายอินทร์” มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รักในงานบริการ รักการอ่านหนังสือ และพร้อมเติบโตก้าวหน้าไปกับบริษัทฯ ด้วยปณิธานที่ว่า “เราทำงานเพื่อความสุข และความรุ่งโรจน์ของสังคม” พนักงานขายประจำร้านนายอินทร์ โลตัสสมุย – ละไม – แนะนำหนังสือภ…

22 April 2017 | 7:48 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments