พนักงานจัดเรียงสินค้า (สาขาเชียงใหม่)

รับสมัครงาน ค้นหางาน พนักงานจัดเรียงสินค้า (สาขาเชียงใหม่)

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด – จังหวัดเชียงใหม่ – สินค้า (สาขาเชียงใหม่) ตรวจสอบการ Update Schematic, ความถูกต้องของ Schematic ในระบบ ตรวจสอบความถูกต้องของ Planogram ของแผนก HDI จัดเรียงสินค้า และเติมสินค้า อัตรา : 1 อัตรา เงินเดือน : 11,000 บาท สวัสดิการ : – กองทุนประกันสังคม – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม – โบนัสประจำปี – ปรับเงินเดือนประจำปี – วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 10 วันต่อปี (ตามอายุงาน) – วันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันเกิด – เครื่องแบบพนักงาน (บางตำแหน่ง) – การฝึกอบรม & พัฒนาบุคลากร – โครงการเงินกู้ยืมพนักง…านดอกเบี้ยอัตราพิเศษกับธนาคาร – ค่า Incentive – ค่าเบี้ยเลี้ยงปฎิบัติงานในประเทศ และต่างประเทศ – ค่าล่วงเวลา (OT) – ค่าเดินทาง – ค่าที่พัก – ซื้อสินค้าในราคาส่วนลดพนักงาน – เงินช่วยเหลือพนักงาน และครอบครัวพนักงานเสียชีวิต – เงินช่วยเหลือภัยพิบัติ – ตรวจสุขภาพประจำปี คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย อายุระหว่าง (ปี) Age: 21-30 ปี 2. วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. หรือ เทียบเท่า 3. ติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล โทร.053-851700 ต่อ 307 สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด จังหวัด : เชียงใหม่ ว…

4 June 2018 | 11:14 pm งาน หางาน สมัครงาน

Comments