พนักงานต้อนรับ

งาน หางานใหม่ พนักงานต้อนรับ

Garden Hill Mansion – อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง – ตำแหน่งงาน พนักงานต้อนรับ จำนวน 5 ตำแหน่ง ชื่อกิจการ Garden Hill Mansion ที่อยู่กิจการ 175/1 ถ.อุดมลาภ อ.เมือง จ.ตรัง จังหวัด ตรัง รายได้ ตามตกลง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เพศ หญิง รายละเอียด คุณสมบัติ 1. เพศหญิง 2. การศึกษาระดับ ปริญญาตรี 3. อายุ ไม่เกิน 35 ปี 4. ซื่อสัตย์ ขยัน มีความรับผิดอบ 5. รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี กิริยาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อย 6. มีสุขลักษณะร่างกายดี รักความสะอาด บุคลิกภาพดี มีไหวพริบ 7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 8. สา…มารถทำงานเป็นกะได้ (เช้า บ่าย ดึก) 9. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ เอกสารการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 5. สำเนาใบผ่านงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ สนใจสมัครงาน สอบถามรายละเอียด ที่ 093-5830672 โทรศัพท์ 093-5830672 โทรสาร…

16 May 2018 | 6:18 am งาน หางาน รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments