พนักงานธุรการวางแผนการผลิต (ปฎิบัติงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)

หางาน งานใหม่ พนักงานธุรการวางแผนการผลิต (ปฎิบัติงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร – รฝึกอบรมภายใน และภายนอกบริษัทแก่พนักงาน – ตรวจสุขภาพประจำปี – พยาบาลวิชาชีพ (เฉพาะโรงงาน) – ปรับเงินเดือนประจำปี – โบนัสประจำปี – สวัสดิการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ตำแหน่ง : พนักงานธุรการวางแผนการผลิต (ปฎิบัติงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร) รายละเอียดของงาน 1.จัดทำเอกสารข้อมูลแผนการผลิตในระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งใบสั่งซื้อ 2.ตรวจสอบยอดผลิตในแต่ล่ะวันเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา 3.สรุปยอดรายงานสินค้าเทียบกับยอดการสั่งซื้อในแต่ล่ะเดือน 4.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน น…ิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา N/A คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง ระดับการศึกษา ปวช.-ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในงานธุรการวางแผนการผลิต สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้ดี สามารถเริ่มงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถทนแรงกดดันได้ดี มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน มีใจยิ้มแย้ม ร่าเริงสดใส ต่อเพื่อนร่วมงาน สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ติดต่อ…

27 April 2018 | 10:54 pm งาน หางาน สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments