พนักงานบัญชีธุรการ

งาน งานใหม่ พนักงานบัญชีธุรการ

Brand Panorama Co., Ltd. – จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพฯ – บริหารงานบัญชี การเงินและติดต่อประสานงาน RESPONSIBILITIES จัดเตรียมเอกสารเพื่อลงบัญชี ประสานงานกับบริษัทบัญชี จัดเตรียมเอกสารการรับและจ่ายเงิน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก QUALIFICATIONS ผู้หญิง อายุ 22 – 24 ปี จบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี มีความรับผิดชอบ อดทน ตรงต่อเวลาและทำงานเป็นทีม สามารถใช้อินเตอร์เน็ตและโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิสได้ ประเภทธุรกิจ บัญชี งานธุรการ SKILLS PREFERRED Business… and Finance: Accounting Business and Finance: Accounting Languages: English- Fair Languages: English- Fair EXPERIENCE REQUIRED: 1 ปี EDUCATION PREFERRED คณะบริหารธุรกิจ SALARY ประเภทงาน งานประจำ ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY THIS POSITION IS FOR FEMALES ONLY AGE PREFERRED:FROM 22TO 24…

20 June 2018 | 7:18 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

Comments