พนักงานบัญชี สาขานนทบุรี ด่วน

งาน หางาน พนักงานบัญชี สาขานนทบุรี ด่วน

บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด – จังหวัดนนทบุรี – รงสีข้าวทีบีเอสไรซ์มิลล์ มีการผลิตข้าวประเภทต่างๆ หลากหลาย เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุมธานี ข้าวขาว ข้าวนึ่ง ข้าวเหนียว หรือสินค้าอื่นๆ ที่ผลิตตามความต้องการของลูกค้า และมีการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ มียอดส่งออกข้าวอันดับ 3 ของประเทศ มากกว่า 1ล้านตัน พนักงานบัญชี สาขานนทบุรี ด่วน 1. บันทึกรายการรับ-จ่ายเงิน ลงบัญชีรายวันและแยกประเภท ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายการ 2. จัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย, ทำรายงานภาษีซื้อ – ขาย และประสานงานในการนำส่งเอกสารให้กับสำนักงานบัญช…ิเศษ 4. 4. มีความรู้ด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีที่เกี่ยวข้อง 5. 5. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ และละเอียดรอบคอบ 6. 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด สาขานนทบุรี (บริษัทในเครือ) จังหวัด : นนทบุรี วิธีการรับสมัครงาน : วิธีการสมัคร 1. กรอกใบสมัครได้ด้วยตัวเองที่ บริษัทฯทางจดหมายตามที่อยู่ บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด จำกัด สาขานนทบุรี 864 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 2. ส่ง E-mail…

14 June 2018 | 1:33 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

Comments