พนักงานบัญชี (Accounting Staff Officer)

สมัครงาน กำลังหางาน พนักงานบัญชี (Accounting Staff Officer)

กรุงเทพฯ – บถ้วนเรียบร้อย คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง/ชาย สัญชาติไทย 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชีและการเงิน 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี (Microsoft Office, Excel, Word) 5. สามารถใช้โปรแกรม EXPRESS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีไหวพริบ มนุษย์สัมพันธ์ดี 7. มีทัศนคติการทำงานที่ดี 8. หากมีประสบการณ์จากสำนักงานบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง…2 อัตรา ระดับเงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นอยู่กับ ความสามารถ และประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน เงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ – ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1, 3, 53 – ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) – จัดทำ Payment /Recript Vouche – ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบัติการเพื่อทำการออกใบแจ้งหนี้ให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด – จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้าและส่วนงานอื่น – จัดเก็บเอกสารทางบัญชีและการออกใบแจ้งหนี้ให้คร…

28 January 2018 | 8:59 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments