พนักงานฝ่ายประสานงานภาษาญี่ปุ่น

งาน กำลังหางาน พนักงานฝ่ายประสานงานภาษาญี่ปุ่น

Toyotsu Chemiplas (Thailand) Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – Dindaeng Bangkok N/A เงินเดือน (THB) ทักษะภาษาญี่ปุ่น : Good ทักษะภาษาอังกฤษ : Good คุณสมบัติผู้สมัคร สัญชาติ : Thai เพศ : Female อายุ : N/A ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประเภทของการทำงาน : งานประจำ ประสบการณ์การทำงาน : 1 – 2 ปี จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง รายละเอียด หน้าที่ความรับผิดชอบ : เข้าร่วมการประชุมกับฝ่ายการตลาดของลูกค้าและ suppliers แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นของ suppliers หรือลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตอบคำถามพื้นฐานจาก suppliers และลูกค้าเป็นภ…าษาญี่ปุ่นทั้งทาง e-mail และโทรศัพท์ สนับสนุนการสื่อสารระหว่างพนักงานไทยและชาวญี่ปุ่น จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น ใบจัดซื้อ, ใบเสนอราคา, ใบขนส่งสินค้า แปลเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ e-mail จากญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยปละภาษาอังกฤษ จัดเตรียมเอกสารต่างๆ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ : เพศหญิง สัญชาติไทยเท่านั้น ปริญญาตรีหรือขั้นกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีใบสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 หรือสูงกว่า มีประสบการณ์ในด้าน Import / Export อย่างน้อย 1-2 ปี (ในด้าน Trading จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ) มีท…

2 May 2017 | 7:29 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments