พัฒนาธุรกิจ สาขานนทบุรี / เดอะมอลล์ บางแค / ซีคอนบางแค / สุขสวัสดิ์ )

หางาน งานใหม่ พัฒนาธุรกิจ สาขานนทบุรี / เดอะมอลล์ บางแค / ซีคอนบางแค / สุขสวัสดิ์ )

บางแค, บางแค, กรุงเทพฯ – จังหวัดนนทบุรี – ‘s future expansion. To support our growth strategy, our Bank is looking for the high caliber talents; who demonstrate knowledge and competency, creativities, team-orientation, and strong aspiration for professional successes, to join us in the path for future growth. สวัสดิการ ตามตกลง ตำแหน่ง : พัฒนาธุรกิจ สาขานนทบุรี / เดอะมอลล์ บางแค / ซีคอนบางแค / สุขสวัสดิ์ ) รายละเอียดของงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ปร…ะกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ รักษาและหาลูกค้าเงินฝากของธนาคาร ตามกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย แนะนำผลิตภัณฑ์กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยให้กับลูกค้า ให้บริการและดูแลลูกค้าทุกกลุ่มตามมาตรฐานของธนาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำสาขานนทบุรี / เดอะมอลล์ บางแค / ซีคอนบางแค / สุขสวัสดิ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา 6 คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา มีประสบการณ์ด้าน…

4 August 2018 | 10:57 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

Comments