รพ. พะเยา ราม รับสมัคร แพทย์ร่วมงาน หลายสาขา

หางาน งานใหม่ รพ. พะเยา ราม รับสมัคร แพทย์ร่วมงาน หลายสาขา

จังหวัดพะเยา – โรงพยาบาลพะเยา ราม เป็น รพ.ในเครือรามคำแหงขนาด 100 เตียง OPD ประมาณ 250-300 คน/วัน (ไม่ได้เข้าร่วมระบบเหมาจ่ายรายหัว เช่น ประกันสังคม, 30 บาท) ตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองน่าอยู่อันดับต้นๆ ของประเทศ อีกทั้งคนไข้ยังมีอัธยาศัยดี,น่ารัก อัตราการฟ้องร้องต่ำ -มีนโยบายการบริหาร ที่เน้นเรื่องความมั่นคงในรายได้และการทำงานอย่างมีความสุขของแพทย์ รวมทั้งสนับสนุนระบบการทำงานที่ลดอัตราเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง -ระบบการทำงานของแพทย์ เป็นระบบพี่น้อง มีระบบประกันรายได้ไม่…แตกต่างจากเมืองใหญ่ มีสวัสดิการที่พัก ค่ารักษาพยาบาลและห้องออกกำลังกายให้ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อนร่วมงาน ดังต่อไปนี้ 1.กุมารแพทย์ full time 1 ตำแหน่ง 2.อายุรแพทย์ subspecialist / cardiomed, GI med 3.ศัลยแพทย์ 1 ตำแหน่ง 4. สูติแพทย์ 1 ตำแหน่ง สนใจสมัครติดต่อสอบถามที่ รพ.พะเยาราม จ.พะเยา เบอร์โทร พญ.พยงค์ แจ่มเพ็ญ 084-7399474,054-411111 หรือ ฝากเบอร์ที่ [email protected]….

12 January 2019 | 11:13 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

Comments