รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอล(จังหวัดพิษณุโลก)ต้องการรับสมัครบุคลากรแพทย์*ด่วน

สมัครงาน กำลังหางาน รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอล(จังหวัดพิษณุโลก)ต้องการรับสมัครบุคลากรแพทย์*ด่วน

จังหวัดพิษณุโลก – รพ.พิษณุโลก ฮอสพิทอล(จังหวัดพิษณุโลก)ต้องการรับสมัครบุคลากรแพทย์*ด่วน (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 1. กุมารแพทย์ หญิง/ชาย 2 อัตรา 2. อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง(neuro.Med.) 1 อัตรา 3. อายุรแพทย์ทั่วไป(หญิง) 1 อัตรา 4. สูติแพทย์ (หญิง) 1 อัตรา 5. อาชีวเวชศาสตร์(หญิง) 1 อัตรา สนใจติดต่อเพิ่มเติม สำนักแพทย์โทร 055-909888 ต่อ 1299 ,09-4635-9120…

9 November 2018 | 11:39 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

Comments