รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอล(จังหวัดพิษณุโลก)ต้องการรับสมัครบุคลากรแพทย์*ด่วน

รับสมัครงาน งานว่าง รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอล(จังหวัดพิษณุโลก)ต้องการรับสมัครบุคลากรแพทย์*ด่วน

จังหวัดพิษณุโลก – รพ.พิษณุโลก ฮอสพิทอล(จังหวัดพิษณุโลก)ต้องการรับสมัครบุคลากรแพทย์*ด่วน 1. อายุรศาสตร์ 2 อัตรา (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็น กรณีพิเศษ) 2. กุมารเวชศาสตร์ 2 อัตรา 3. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2 อัตรา 4. ศัลยศาสตร์ 1 อัตรา 5. กระดูกและข้อ 2 อัตรา 6. วิสัญญีแพทย์ 2 อัตรา 7. อาชีวเวชศาสตร์ 2 อัตรา 8. พยาบาลหลายอัตรา 9. ผู้ช่วยพยาบาลหลายอัตรา สนใจติดต่อเพิ่มเติม สำนักแพทย์โทร 055-909888 ต่อ 1299 ,09-4635-9120 คุณริณรัตน์ มั่นศาสตร์ Email : [email protected]

21 May 2018 | 10:08 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

Comments