รองหัวหน้าแผนกคลังสินค้าโรงงาน

งาน งานใหม่ รองหัวหน้าแผนกคลังสินค้าโรงงาน

H D MEDICAL CO., LTD. – จังหวัดฉะเชิงเทรา – H D MEDICAL CO., LTD. ผู้ผลิต จัดจำหน่ายน้ำยาไตเทียมและอุปกรณ์การแพทย์ รองหัวหน้าแผนกคลังสินค้าโรงงาน ตรวจเช็ครายงานสินค้าและวัตถุดิบ เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา ควบคุมการรับ-จ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้องตามใบรับ – จ่าย ตรวจสอบใบสรุปข้อมูลการรับ – จ่าย วัตถุดิบทุกสัปดาห์เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อนำส่งแผนกบัญชี ตรวจรับ จัดเก็บ ตรวจเช็ควัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามโครงสร้าง สวัสดิการ : เบี้ยขยัน , ยูนิฟอร์ม , ประกันสังค…ม , โบนัส , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ค่าเดินทางมาทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1. เพศ ชาย อายุ 30 – 45 ปี 2. 2. ระดับการศึกษา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป 3. 3. ความสามารถพิเศษ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้ 4. 4. มีภาวะความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบต่องานสูง 5. 5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft ได้เป็นอย่างดี • 6. *หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานฉะเชิงเทรา 43/2 ซอยวัดคู้เกษมสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด : ฉะเชิงเทรา วิธ…

21 July 2018 | 5:47 am งาน หางาน สมัครงาน

Comments