รับบุคลากรออฟฟิศ วุฒิม.3ม.6ขึ้นไป หยุดเสาร์อาทิตย์

รับสมัครงาน ค้นหางาน รับบุคลากรออฟฟิศ วุฒิม.3ม.6ขึ้นไป หยุดเสาร์อาทิตย์

ลาดพร้าว, ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ – บริษัท/องค์กร : Power biz ประเภทกิจการ : ประเภทกิจการอื่นๆ รายละเอียด : Power biz ขยายสาขามาจากต่างประเทศ ต้องการเปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิศ ✔️เปิดรับตำแหน่ง ***เจ้าหน้าที่ประสานงาน – คัดสรรบุคคลากรเข้าประจำออฟฟิต – แจ้งนัดสัมภาษณ์งาน และติดตามคนที่มาสัมภาษณ์งานกับทางบริษัท – ปฏิบัติงานประสานงานทั่วไป – ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ***เจ้าหน้าที่การตลาด – ช่วยขายธุรกิจ และแฟรนไชส์ – ให้ข้อมูลทางการค้าให้แก่คนที่สนใจ – ควบคุมและดูแลธุรกิจแฟรนไชส์ รับ Full-time และ Part-time…ากรออฟฟิศ วุฒิม.3ม.6ขึ้นไป หยุดเสาร์อาทิตย์ ประเภทงาน : งานประจำ (Full time) สาขาอาชีพ : ธุรกิจ/ร้าน/ห้าง/บริษัท/องค์กร ลักษณะงาน : ฝ่ายการตลาด/สื่อ/ประชาสัมพันธ์ ภาระงาน/หน้าที่ : Power biz ขยายสาขามาจากต่างประเทศ ต้องการเปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิศ ✔️เปิดรับตำแหน่ง ***เจ้าหน้าที่ประสานงาน – คัดสรรบุคคลากรเข้าประจำออฟฟิต – แจ้งนัดสัมภาษณ์งาน และติดตามคนที่มาสัมภาษณ์งานกับทางบริษัท – ปฏิบัติงานประสานงานทั่วไป – ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ***เจ้าหน้าที่การตลาด – ช่วยขายธุรกิจ และแ…

4 August 2018 | 7:51 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

Comments