รับสมัครงานด่วน เจ้าหน้าที่เก็บกู้ / เจ้าหน้าที่สำรวจ 1-2 อัตรา

หางาน งานใหม่ รับสมัครงานด่วน เจ้าหน้าที่เก็บกู้ / เจ้าหน้าที่สำรวจ 1-2 อัตรา

จังหวัดตราด – จังหวัดอุบลราชธานี – ียิ่งขึ้นจากการสำรวจทางเทคนิคร่วมด้วย ทั้งนี้ เพื่อสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น การสำรวจจะช่วยปลดปล่อยพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบัน ความกลัวจากภัยทุ่นระเบิด / วัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม กีดขวางการเริ่มดำเนินการเตรียมดินสำหรับเพาะปลูก และการพัฒนา / ธุรกิจอื่นๆ ข้อมูลเพิ่มเติมขององค์การฯ กรุณาค้นได้ที่ www.npaid.org และ Facebook: Norwegian People’s Aid Thailand องค์การฯ ต้องการรับสมัคร เจ้าหน้าที่เก็บกู้ / เจ้าหน้าที่สำรวจ 1-2 ตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เก็บกู้ / เจ้าหน้าที่สำรวจ 1-2 ตำ…ีมคงอยู่และพัฒนาสปิริตของทีม หน้าที่เฉพาะเจาะจง มีส่วนร่วมในการกรอกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ / ฐานข้อมูล ตามที่ต้องการ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ในเบสแค้มป์ ตามกฎระเบียบของเบสแค้มป์และตามคำชี้แนะจากหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่เก็บกู้ / เจ้าหน้าที่สำรวจต้องเตรียมตัวสำหรับเดินทางและพักอยู่ในพื้นที่ภาคสนามในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ขับขี่ยานพาหนะของเอ็นพีเอหากจำเป็น ข้อพิจารณาอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณขององค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ รวมทั้งเป็นตัวแทนขององค์การฯ ด้วย…

3 June 2018 | 6:59 am งาน มองหางาน สมัครงาน

Comments