รับสมัครผู้ช่วยช่างด่วน ประจำบ่อเลี้ยงกุ้ง ที่จังหวัดระยอง

สมัครงาน งานใหม่ รับสมัครผู้ช่วยช่างด่วน ประจำบ่อเลี้ยงกุ้ง ที่จังหวัดระยอง

บริษัท แคปปิตอล แอ็ดวานซ จำกัด – จังหวัดระยอง – บริษัท แคปปิตอล แอ็ดวานซ จำกัด Capital Advance Co.,Ltd. เราคือบริษัทที่ให้คำปรึกษา ทางด้านการเงิน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อปิดภาระหนี้ หรือบัตรเครดิต เป็นต้น โดยรับเป็นตัวกลางในการจัดหาบริการที่เหมาะสมและให้คำปรึกษา ด้านสินเชื่อและบริการทางด้านทางการเงิน ระหว่างลูกค้าและสถาบันการเงินต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งลูกค้าเอง และสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อนั้นๆ รับสมัครผู้ช่วยช่างด่วน! ประจำบ่อเลี้ยงกุ้ง ที่จังหวัดระยอง… : 1. มีความรู้ เรื่องไฟฟ้า และมอเตอร์เป็นอย่างดี ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆได้ 3. สามารถทำงานประจำที่ฟาร์มที่ระยองได้ 4. มีความอดทน ขยัน และรับผิดชอบงานได้ดี 5. มีความสามารถในการคิดค้นและประดิษฐ์งานต่างๆได้ดี 6. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 7. ขยันอดทน ลุยงานหนักได้ 8. ซื่อสัตย์ จริงใจ โปรงใส เป็นธรรม 9. มีความรู้เครื่องยนต์ , มอเตอร์ หมายเหตุ : – เงินเดือนตามตกลง + ค่าคอมจากผลผลิตกุ้ง + โบนัสพิเศษประ…

20 April 2017 | 7:00 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments