รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,โรงพยาบาลร้อยเอ็ด,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

รับสมัครงาน งานใหม่ รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,โรงพยาบาลร้อยเอ็ด,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด – สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,โรงพยาบาลร้อยเอ็ด,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด อัตราเงินเดือน : – บาท ประเภท : บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ,บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี,มัธยมศึกษาตอนต้น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ – วิธีการประเมิน : – – ทักษ…ะ – วิธีการประเมิน : – – สมรรถนะ – วิธีการประเมิน : – เกณฑ์การประเมิน : -…

2 May 2018 | 7:57 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments