รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

สมัครงาน ค้นหางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี – สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ – วิธีการประเมิน : – – ทักษะ – วิธีการประเมิน : – – สมรรถนะ – วิธีการประเมิน : – เกณฑ์การประเมิน : -…

3 May 2018 | 4:35 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments