รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร

หางาน กำลังหางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร

จตุจักร, กรุงเทพฯ – กรมหม่อนไหม กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเกษตร อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เกษตร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่วยงานศึกษาวิจัย พัฒนาหม่อนไหม 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลิตหม่อนไหมพันธุ์ดี 3. ปฏิบัติงาน…

8 December 2018 | 5:48 am งาน หางาน สมัครงาน

Comments